ما را دنبال کنید در

 • کافه‌ات را احساس کن

 • اگرشبی احساس نیاز به یک دورهمی‌ کردین فیل‌دو بهترین گزینه است 
  چون اینجا هیچ چیزی جز آرامش احساس نمیشه.  

  فیل سیتی سنتر

  حتى اگه داري ميرى سينما و وقت نشستن تو كافه ندارى، قهوه رو بيرون بر مي توني بگيري و برسي به فيلمت!

   

  فیل سیتی سنتر

   

  تور مجازی فیل سیتی سنتر

   

  شبکه های اجتماعی شعبه فیل دو سیتی سنتر